Kategoria AM, A1, A2, A


Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

Kategoria AM - motorower oraz czterokołowcem lekkim o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 50 cm3. Wymagany wiek - 14 lat. Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed wymaganym wiekiem.

Kategoria A1 - motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm³ i mocy nieprzekraczającej 11 kW (14,9556 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Wymagany wiek - 16 lat. Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed wymaganym wiekiem.

Kategoria A2 - motocykl o mocy nie przekraczającej 35kW (46,9357KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW. Wymagany wiek - 18 lat. Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed wymaganym wiekiem.

Kategoria A - motocykl, motocykl z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla lub 100kg. Wymagany wiek - 24 lata. Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed wymaganym wiekiem.

 

Cena kursu obejmuje 30 godzin teorii, 20 godzin jazdy.

Szkolenie podstawowe - wpłata ratalna
Suzuki , Hyosung
Suzuki , Hyosung

Szkolenie podstawowe obejmuje:

  • Szkolenie teoretyczne - 30 godzin wykładów (1 godzina to 45 minut),
  • Kurs pierwszej pomocy - 3-godzinny kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzony przez ratownika medycznnego,
  • Egzamin wewnętrzny - przeprowadzany jest na zasadach egzaminu państwowego,
  • Szkolenie praktyczne - 20 godzin jazdy (1 godzina to 60 minut).