Kategoria C


Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

Kategoria C - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiemautobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Wymagany wiek 21 lat, kurs można rozpocząc 3 miesiące przed wymaganym wiekiem.

Szkolenie podstawowe - wpłata ratalna
MAN TLG 12.240
MAN TLG 12.240

Szkolenie podstawowe obejmuje:

  • Szkolenie teoretyczne - 20 godzin wykładów (1 godzina to 45 minut),
  • Kurs pierwszej pomocy - 3-godzinny kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzony przez ratowników medycznych,
  • Egzamin wewnętrzny - przeprowadzany jest na zasadach egzaminu państwowego,
  • Szkolenie praktyczne - 30 godzin jazdy.