Kategoria D


Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

Kategoria D - autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Wymagany wiek 24 lata. Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed wymaganym wiekiem.

Szkolenie podstawowe - wpłata ratalna
Setra
Setra

Szkolenie podstawowe obejmuje:

  • Szkolenie teoretyczne - 20 godzin wykładów (1 godzina to 45 minut),
  • Kurs pierwszej pomocy - 3-godzinny kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzony przez ratowników medycznych,
  • Egzamin wewnętrzny - przeprowadzany jest na zasadach egzaminu państwowego,
  • Szkolenie praktyczne - 40 godzin jazdy jeżeli kursant posiada kategorię C,
  • Szkolenie praktyczne - 60 godzin jazdy jeżeli kursant nie posiada kategorii C.