Kategoria B


Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

  • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
  • pojazd, o którym mowa w punkcie poprzednim z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
  • pojazd, o którym mowa w punkcie pierwszym z przyczepą lekką o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4,25 t,
  • mikrobus, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
  • ciągnik rolniczylub pojazd wolnobieżny
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Szkolenie podstawowe - wpłata ratalna
Toyota Yaris
Toyota Yaris

Szkolenie podstawowe obejmuje:

  • Szkolenie teoretyczne - 30 godzin wykładów (1 godzina to 45 minut),
  • Kurs pierwszej pomocy - 3- godzinny kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony przez ratownika medycznego,
  • Egzamin wewnętrzny - przeprowadzony jest na zasadach egzaminu państwowego,
  • Szkolenie praktyczne - 30 godzin jazdy.