Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Oksie

kontrola pojazdów

W ramach naszej działalności prowadzimy nowoczesną Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, w której przeprowadzamy badania techniczne pojazdów w celu upewnienia się, że spełniają one wymogi bezpieczeństwa i ekologiczne. Po przeprowadzeniu badań technicznych wydajemy odpowiednie zaświadczenia lub protokoły potwierdzające wyniki kontroli stanu pojazdu. Te dokumenty mogą być wymagane przy rejestracji pojazdu lub przedłużaniu przeglądów technicznych.

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy pojazdy zobowiązane są przechodzić kontrole techniczne w określonych odstępach czasu, zapewniamy wykonanie odpowiednich badań zgodnie z ustalonym harmonogramem. W przypadku wykrycia usterek lub problemów technicznych samochodu rekomendujemy konieczność naprawy bądź wymiany uszkodzonych części pojazdu, aby spełniał on wymagane normy bezpieczeństwa.

 

 


mapa stacjiGodziny otwarcia

pn. – pt 07:00-19:00

sb. 08:00–14:00

 

tel. 41 386 57 58

Zapraszamy!

Znajdź nas!