Płyta poślizgowa


 

Ośrodek doskonalenia techniki jazdy „AUTOMIX”  został wpisany przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem 001T do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego w zakresie prawa jazdy kat. A, B, C, C+E, D.

W województwie świętokrzyskim jest pierwszym nowo otwartym obiektem. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy jest dostosowany do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych. Do przeprowadzania zajęć praktycznych przeznaczony jest plac manewrowy, płyta poślizgowa a także tor szkoleniowy. Na placu manewrowym wykonywane są ćwiczenia dzięki którym kierowcy lepiej rozpoznają zagrożenia, które mogą wystąpić podczas kierowania pojazdem oraz potrafią im zapobiegać. ODTJ posiada samochody przystosowane do odbywania jazd w warunkach specjalnych. Wyposażone są w system ABS, system stabilizacji toru jazdy, system kontroli trakcji z możliwością wyłączenia podczas jazdy. Każdy uczestnik szkolony jest pod czujnym okiem instruktora techniki jazdy, który posiada kwalifikacje, doświadczenie oraz wiedzę. Wszystko to wpływa na lepsze i efektywne szkolenie.

 

Wymiar godzin szkolenia jazdy w warunkach specjalnych:

Kwalifikacja wstępna - 4 godziny

Kwalifikacja wstępna przyspieszona - 2 godziny

 

Szkolenie obejmuje:

1.Naukę zachowania właściwej pozycji za kierownicą i operowania kołem kierownicy a także właściwe pokonywanie zakrętów

2.Jazdę slalomem pomiędzy pachołkami rozstawionymi w linii prostej z prędkością nie mniejszą niż 10km/h, bez potrącania pachołków przy zachowaniu odpowiedniego toru jazdy

3.Hamowanie na płycie poślizgowej
Wykonanie manewru hamowania przy prędkości 30km/h :
- w linii prostej z włączonymi i wyłączonymi systemami

- hamowanie z ominięciem przeszkody
- hamowanie w łuku

4.Przeciwdziałanie zjawiskom nadsterowności i podsterowności pojazdu

Kierownik ODTJ prowadzi rejestr osób przeszkolonych do którego wpisany jest każdy uczestnik. Po ukończeniu szkolenia uzyskuje zaświadczenie o odbyciu jazdy w warunkach specjalnych.

 

 

Ośrodek doskonalenia techniki jazdy „AUTOMIX” przeprowadza również szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów przewożących wartości pieniężne.

Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne ma na celu przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze.

 

Kurs podstawowy obejmuje :

1. w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A - 24 godziny, w tym 6 godzin zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych;

2. w zakresie prawa jazdy kategorii B, C , D - 14 godzin, w tym 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych.

Godzina zajęć teoretycznych trwa 45 minut, a praktycznych trwa 60 minut.

 

Wykaz zajęć teoretycznych:
1. Przepisy ruchu drogowego.
2. Psychologia transportu.
3. Problematyka wypadków drogowych.

 

Wykaz zajęć praktycznych
Technika i taktyka jazdy w warunkach specjalnych.

Po zakończeniu kursu podstawowego albo kursu uzupełniającego przeprowadzony jest egzamin przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Część teoretyczna egzaminu trwa 20 minut i obejmuje 20 pytań testowych. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej (co najmniej 16 prawidłowych odpowiedzi).